CATRO logo

КАТРО България

Проектен ръководител

CATRO България е част от водеща австрийска консултантска компания за обучение и развитие – dieBerater®, която предлага богата гама от обучения за физически лица и организации. Въз основа на този солиден международен опит и комбинирайки го с местния опит на висококвалифицирани национални експерти, CATRO България предлага на своите клиенти водещо ноу-хау по следните основни компетенции:

 • Кариерно консултиране на младежи и вече изградени професионалисти, които търсят нови възможности за кариерна реализация
 • Коучинг подкрепа в областта на личностното развитие, кариерното планиране, организационната промяна и др.
 • Консултации в областта на стратегическото развитие и управление на човешките ресурси
 • Идентифициране на потенциала на служителите и набиране на подходящите кадри за екипите на нашите клиенти
 • Развитие на таланти чрез програми за обучение и развитие
 • Лидерски програми за развитие на мениджърско ниво, комбиниращи групова работа с индивидуални обучителни сесии
 • Консултации по проекти на ЕС – разработване, прилагане и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС; част от международната мрежа „Bridges to Europe“.

За повече информация, посетете: www.catrobg.com
Национален представил за COMPASS: Стефани Костова, s.kostova@catro.com

University of Thessaly logo

Университет на Тесалия

Партньор по проекта, Гърция

Университетът на Тесалия, със своите с 37 катедри и 8 факултета, е университет със собствена идентичност и с видно място в националната образователна система на Гърция. Университетът на Тесалия предлага на своите студенти бакалавърски и следдипломни програми, както и извънкласни модули в специфични научноизследователски и бизнес области за над 43,000 студенти.

Основната мисия на университета е популяризирането на научните изследвания за културното и икономическото развитие на местната общност и на по-широката общественост. Известен е със своите отлични научноизследователски резултати и изключителни научни постижения, които са в съответствие с международните стандарти.

Една от централните институции на университета е Центърът за международно образование (CIE), който подкрепя всички основни процеси в университета и предоставя услуги с цел систематизиране и унифициране на децентрализираното обучение в различните области. Основната мисия на CIE е да осигури устойчива среда за потенциални международни партньорства и да предостави увеличени възможности за своя научен персонал, преподаватели, студенти и други целеви групи да участват активно в различни международни инициативи. Освен това CIE цели създаването и организирането на интензивни кратки курсове за обучение.

За повече информация посетете: www.uth.gr
Национален представител за COMPASS: Eleni Vezali, evezali@uth.gr

Pistes Solidares logo

Pistes Solidaires

Партньор по проекта, Франция

Pistes-Solidaires е асоциация, която развива своите проекти и дейности според 4-те стълба на образованието на ЮНЕСКО: научете се да знаете, научете се да бъдете, научете се да правите, научете се да живеете заедно и с другите. Нашата цел е да направим възможно всеки млад човек да се възползва от уникалния опит на международната образователна мобилност. Образованието върви ръка за ръка с отвореност към света и разбирането на местните/глобалните взаимозависимости.

Pistes-Solidaires основава своята работа върху неформалните методи на обучение, особено на тези, базирани на опитното обучение. Ние създаваме образователни ситуации, за да развием социални умения, да улесним съвместния живот и да се научим да бъдем. Научните изследвания и иновациите са в основата на тази работна област. Центърът за европейско сътрудничество се характеризира с създаването на образователни, социални или социално-културни ресурси в резултат на проекти, осъществени с европейски консорциуми.

За повече информация посетете: www.pistes-solidaires.fr
Национален представител за COMPASS: Denis Largueze, denis@pistes-solidaires.fr

Predict CSD consulting logo

Predict CSD consulting

Партньор по проекта, Румъния

Predict CSD Consulting е създадена през 2006 г. и е специализирана в предоставянето на курсове за обучение и консултации в различни области, като например:

 • Набиране и подбор на персонал;
 • Организиране на събития в сферата на туризма;
 • Корпоративна социална отговорност;
 • Управление на проекти.

Някои от проектите включват: създаване на наръчник за обучителен курс – ABCs в туризма; изработване на дизайн за обучение в туризма; консултации за фармацевтична компания в областта на мениджмънта, реализиране на маркетингова стратегия, подготовка на плановете за набиране на персонал, въвеждане на нови служители, мотивация и възнаграждение на персонала; изготвяне на ръководство за интервю; симулационни упражнения за потенциални работодатели, бизнес план и др . Нашата мисия е Информирай, Консултирай, Въвлечи, Създай сътрудничество, Овласти местната общност.

За повече информация посетете: http://predictconsulting.ro
Национален представител за COMPASS: Sorin-Victor Roman, predictconsulting@gmail.com

Accion Laboral logo

Acción Laboral

Партньор по проекта, Испания

Acción Laboral е организация с нестопанска цел с повече от 20 офиса и 100 служители. Acción Laboral разработи повече от 100 цялостни програми за заетост и обучение на национално ниво, като подкрепя над 10 000 потребители.

Наименованието на компанията „Acción Laboral” (Действие за заетост) показва основната ѝ дейност, насочена към включването и ориентирането на пазара на труда чрез разработване на интегрални планове за заетост и обучителни курсове. Целите на тези програми са подобряване на услугите по заетостта и професионална интеграция за безработни, които включват възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, дългосрочно безработни, млади хора без квалификация, хора с ниска грамотност и др.

За повече информация посетете: www.accionlaboral.com
Национален представител за COMPASS: Alba González Martín, agonzalez.sc@accionlaboral.com

ÖJAB logo

ÖJAB (Австрийско движение на младежките работници)

Партньор по проекта, Австрия

ÖJAB (Австрийско движение на младежките работници) е младежка организация, свързваща поколенията, независимо от тяхната политическа партия или религиозни принадлежност. Като организация с нестопанска цел предлага повече от 4600 места за нощуване на студенти, ученици, млади работници, възрастни граждани и бежанци в общо 29 ÖJAB-къщи в цялата страна, което я прави една от най-големите организации за пребиваване в Австрия. Понастоящем около 4 100 младежи, 470 възрастни граждани и 58 бежанци пребивават в 23 студентски общежития и младежки резиденции, в 3 резиденции и старчески домове за възрастни граждани. Освен това ÖJAB подкрепя 25 непридружени непълнолетни бежанци. Над 600 служители помагат за постигането на тази цел ежедневно.

ÖJAB има четири основни области на работа:

 • Студенти и младежи
 • Възрастни граждани и грижа
 • Образование и интеграция
 • Сътрудничество за развитие

Основната цел на организацията, която стои зад всички тези дейности, е да обедини хората, да им предостави възможности и да им помогне да се учат един от друг – в резиденции, от различни части на Австрия, Европа и света, от различни социални среди, от различни възрасти, с различни (политически) гледни точки и религии.

За повече информация посетете: www.oejab.at
Национален представител за COMPASS: Sebastian Frank, Sebastian.Frank@bpi.ac.at