CATRO logo

CATRO Bulgaria

Συντονιστής του έργου

Η CATRO Bulgaria αποτελεί μέρος μιας κορυφαίας αυστριακής εταιρείας συμβούλων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση – dieBerater®, η οποία παρέχει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ιδιώτες και οργανισμούς. Βασιζόμενη σε αυτή τη σταθερή διεθνή εμπειρία και συνδυάζοντάς την με την τοπική εμπειρογνωμοσύνη των υψηλής ειδίκευσης εθνικών εμπειρογνωμόνων, η CATRO Bulgaria προσφέρει στους πελάτες της κορυφαία τεχνογνωσία τις ακόλουθες βασικές ικανότητες:

 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας για πτυχιούχους και άτομα που αναζητούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας
 • Yποστήριξη coaching στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού σταδιοδρομίας, της οργανωτικής αλλαγής κλπ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Προσδιορισμός των δυνατοτήτων των εργαζομένων και πρόσληψη των κατάλληλων περιουσιακών στοιχείων για τις ομάδες των πελατών μας
 • Ανάπτυξη ταλέντων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων – ανάπτυξη ομάδας, επικοινωνία, κίνητρο κλπ.
 • Προγράμματα ηγεσίας για την ανάπτυξη διαχειριστικού επιπέδου συνδυάζοντας την ομαδική εργασία με τις ατομικές συνεδρίες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες έργων της ΕΕ – ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. μέρος του διεθνούς δικτύου Bridges to Europe.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.catrobg.com
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Stephany Kostova, s.kostova@catro.com

University of Thessaly logo

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εταίρος του έργου, Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 τμήματα και 8 σχολές, έχει τη δική του ταυτότητα και κατέχει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας για περισσότερους από 43.000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ως κεντρικό θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την αποκεντρωμένη κατάρτιση στους διάφορους τομείς. Η κύρια αποστολή της CIE είναι να παράσχει ένα βιώσιμο περιβάλλον για δυνητικές διεθνείς συνεργασίες και να παράσχει αυξημένες ευκαιρίες για ερευνητικό προσωπικό, καθηγητές, φοιτητές και άλλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, η CIE στοχεύει στην ίδρυση και οργάνωση εντατικών μαθημάτων κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.uth.gr
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Ελένη Βεζαλή, evezali@uth.gr

Pistes Solidares logo

Pistes Solidaires

Εταίρος του έργου, Γαλλία

Η Pistes-Solidaires είναι μια εταιρία που αναπτύσσει τα έργα και τις δράσεις της σύμφωνα με τους 4 πυλώνες της UNESCO: Ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, πώς να αποκτά τη γνώση, να μαθαίνει πώς να κάνει πράξη αυτά που μαθαίνει, να μαθαίνει να συνυπάρχει, να ζει με τους άλλους, να συνεργάζεται μαζί τους και να κατανοεί τα συναισθήματά τους. Στόχος της εταιρείας είναι ο κάθε νεος να μπορεί να επωφεληθεί από τη μοναδική εμπειρία της διεθνούς εκπαιδευτικής κινητικότητας. Η εκπαίδευση συμβαδίζει με την κατανόηση των τοπικών / παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων.

Οι Pistes-Solidaires βασίζουν τις εργασίες τους σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως αυτές που βασίζονται στη βιωματική μάθηση. Δημιουργούμε εκπαιδευτικές καταστάσεις για να αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες και για να διευκολύνουμε τη διαβίωση. Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του χώρου εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνεργασίας χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία εκπαιδευτικών, κοινωνικών ή κοινωνικοπολιτιστικών πόρων που προκύπτουν από έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκές κοινοπραξίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.pistes-solidaires.fr
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Denis Largueze, denis@pistes-solidaires.fr

Predict CSD consulting logo

Predict CSD consulting

Εταίρος τυ έργου, Ρουμανία

Η εταιρία Predict To CSD Consulting ιδρύθηκε το 2006 και ειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Προσλήψεις και επιλογή προσωπικού – ασκήσεις προσομοίωσης.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων στον τουρισμό.
 • Συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων.
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Διαχείριση έργων.

Ορισμένα από τα έργα μας περιλαμβάνουν: δημιουργία εγχειριδίου για εκπαιδευτικό πρόγραμμα – ABCs στον τουρισμό, δημιουργία σχεδίου για την κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού, παροχή συμβουλών σε φαρμακευτική εταιρία στους τομείς: γενικής διοίκησης, επιλογή αποδοτικού μέρους για ένα τοπικό υποκατάστημα, στρατηγικό μάρκετινγκ, προσλήψεις προσωπικού, προσαντολισμός, κίνητρα και ανταμοιβή προσωπικού, δημιουργία οδηγού συνεντέυξεων με ασκήσεις προσομοίωσης για πιθανούς εργοδότες, επιχειρηματικό πλάνο και άλλα. Επιπλέον η εταιρία παρέχει ενημέρωση, συμβουλευτική, συνεργασία και ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: predictconsulting.ro
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Sorin-Victor Roman, predictconsulting@gmail.com

Accion Laboral logo

Acción Laboral

Εταίρος του έργου, Ισπανία

Η Acción Laboral είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνές πεδίο δράσης και με περισσότερα από 20 γραφεία και 100 υπαλλήλους. Η Acción Laboral έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας περισσότερους από 10.000 χρήστες. Το όνομα της εταιρείας, “Acción Laboral” (Εργατική Δράση), δείχνει την κύρια δραστηριότητά της, με στόχο την εισαγωγή στην αγορά εργασίας και την επανατοποθέτηση, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης. Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών απασχόλησης και της επαγγελματικής ένταξης των ανέργων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εργασιακή τους ένταξη, τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι χωρίς προσόντα, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.accionlaboral.com
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Alba González Martín, agonzalez.sc@accionlaboral.com

ÖJAB logo

ÖJAB (Austrian Young Workers Movement)

Εταίρος του έργου, Αυστρία

Η ÖJAB (Αυστριακό Κίνημα Νέων Εργαζομένων) είναι ένας οργανισμός για τη νεολαία ο οποίοςσυνδέοι όλες τηε γενεές, ανεξάρτητος από κάθε πολιτικό κόμμα ή θρησκευτική υποχρέωση. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προσφέρει πάνω από 4.600 εστίες για σπουδαστές, μαθητές, μαθητευόμενους, ηλικιωμένους και πρόσφυγες σε συνολικά 29 ÖJAB-σπίτια σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας την έτσι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις κατοικίας στην Αυστρία. Επί του παρόντος περίπου 4.100 νέοι, 470 ηλικιωμένοι και 58 πρόσφυγες διαμένουν σε 23 φοιτητικές εστίες και κατοικίες νέων, 3 κατοικίες και γηροκομεία ηλικιωμένων, 2 διαδοχικές κατοικίες και 1 διαπολιτισμικό ξενώνα, ενώ επιπλέον, η ÖJAB υποστηρίζει 25 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, Περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι βοηθούν καθημερινά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ÖJAB έχει τέσσερις κύριους τομείς λειτουργίας:

 • Φοιτητές & Νέοι
 • Ηλικιωμένοι και φροντίδα
 • Εκπαίδευση & Ολοκλήρωση
 • Συνεργασία για την ανάπτυξη

Ο πρωταρχικός στόχος του οργανισμού πίσω από όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή, να τους παρέχει ευκαιρίες και να τους βοηθά να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο – σε κατοικίες, από διαφορετικά μέρη της Αυστρίας, της Ευρώπης και του κόσμου, από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, διαφορετικής ηλικίας, με διαφορετικές (πολιτικές) απόψεις και θρησκείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: www.oejab.at
Εθνικός εκπρόσωπος COMPASS: Sebastian Frank, Sebastian.Frank@bpi.ac.at