Programul european pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+ a fost lansat în 2014, pentru o perioadă de șase ani, până în 2020. Programul urmează o abordare integrată care asigură o interacțiune eficientă între toate sectoarele care țin de educație, formare, tineret și sport. Erasmus+ susține activități în domeniile educației, educației superioare, educației și formării vocaționale, educației pentru adulți, sectorului de tineret.

Scopul Erasmus+ este să contribuie atât la strategia Europa 2020 pentru dezvoltare, locuri de muncă, echitate și incluziune socială, cât și la obiectivele ET2020, cadrul strategic de cooperare al EU pentru educație și formare. În plus, își propune să construiască parteneriate puternice între sectoarele educației și afacerilor, pentru a încuraja inovația și competitivitatea, în același timp promovând ocuparea forței de muncă.

Erasmus+ oferă oportunități pentru persoanele de orice vârstă, ajutându-le să se dezvolte și să își împărtășească cunoștințele și experiența în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.