Conform celor mai recente cercetări ale Eurostat, efectuate în 2016, nouă țări se confruntă cu o rată a șomajului mai mare decât media europeană (18,3%), în ceea ce privește persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu urmează vreun program educațional sau de formare (NEET). Printre ele se numără Spania (22,8 %), Grecia (30,5 %), Bulgaria (25,1 %), România (23,5 %) și Franța (18,9 %). În vederea combaterii acestor statistici alarmante, încă de la începutul anilor 2000 a fost recunoscut rolul pozitiv pe care îl joacă munca în domeniul tineretului și impactul său direct asupra capacității de inserție profesională a persoanelor NEET. Cu toate acestea, cercetările efectuate în cadrul proiectului COMPASS au demonstrat că majoritatea lucrătorilor de tineret dețin motivația și ambiția necesare pentru a îndruma și sfătui persoanele tinere inactive pe parcursul procesului educațional și de integrare pe piața muncii, însă nu toți înțeleg și recunosc acele abilități care țin de consilierea în carieră și mentorat, care reprezintă un ingredient-cheie în cadrul fiecărui rol social de suport.

Target

Obiective

Obiectivul global al proiectului COMPASS este diminuarea ratei șomajului în cadrul persoanelor NEET din țările partenere, prin creșterea abilităților lucrătorilor de tineret implicați în mod direct în procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor inactivi.

Obiectivul pe termen scurt al COMPASS este elaborarea unui sistem de formare bazată pe competențe destinat lucrătorilor de tineret, în vederea imbunătățirii abilităților acestora de susținere efectivă a tinerilor NEET, făcând un pas important către crearea unei tendințe de profesionalizare a muncii în domeniul tineretului.

Obiectivul pe termen mediu este crearea unor sinergii și punți de legătură între organizațiile locale și naționale și cei implicați în schema „Garanție pentru Tineret”, în vederea multiplicării impactului proiectului atât la nivel local, cât și național și european.

Pe termen lung, obiectivul final propus este aducerea unei contribuții la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor din cele șase țări partenere și din întreaga Europă.

magnifying glass

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului COMPASS este reprezentat de către lucrătorii de tineret (inclusiv mediatorii sociali, mediatorii în comunitățile Roma, asistenții sociali, consilierii în carieră etc., cu vârsta între 18-29 de ani) care lucrează în mod direct cu tinerii NEET și își propun să îi susțină în procesul educațional și de integrare pe piața muncii, vizând pe termen lung scăderea ratei șomajului în cadrul acestui grup.