Καθώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Compass συνεχίζεται, οδηγούμαστε στο να αναρωτηθούμε για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η πανδημία Covid-19 στους κοινωνικο-εκπαιδευτικούς εργαζόμενους και στους νέους NEETs. Τα κράτη ανακοινώνουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και πρωτοφανείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Τι θα συμβεί με την επαγγελματική ένταξη των νέων που βρίσκονται ήδη σε επισφαλή κατάσταση;

Οι εταίροι του COMPASS συγκέντρωσαν μαρτυρίες από διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς του πεδίου που εξακολουθούν να εργάζονται με νέους.
Διαβάστε το πλήρες άρθρο στα αγγλικά εδώ: https://www.compass-eu.org/accompanying-young-people-in-times-of-pandemic-our-socio-educational-workers-on-the-front-line/