Παρά τις προκλήσεις της διοργάνωσης εκπαιδεύσεων σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από την πανδημία, οι εταίροι κατάφεραν να παραδώσουν εργαστήρια σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης των συμβούλων των νέων και την διαδραστική πλατφόρμα ενεργοποίησης των NEET.