Екипът на COMPASS е много щастлив да сподели, че е успешно завършена първата фаза на проекта, в която бе извършен сравнителен анализ на ситуацията с младежката работа в страните партньори (България, Румъния, Австрия, Гърция, Испания и Франция.)