Въпреки трудностите да се организират обучения в среда, доминирана от пандемията, партньорите успяха да реализират семинари, фокусирани върху обучителната програма за младежки работници и платформата за активиране на NEETs.