В хода на проекта COMPASS, ние се заинтересувахме от ефекта, който пандемията от Covid-19 има върху социалните и образователните работници, както и върху младите хора. Страните вече обявават значителните последствия върху световната икономика и безпрецедентното въздействие върху пазара на труда.

Какво ще се случи с професионалната интеграция на младите хора, които вече се намират в затруднителни обстоятелства? Ще се случат ли фундаментални промени в мисията на професионалистите, които ги придружават в техния път?

Партньорите от COMPASS събраха свидетелства от различни страни, все още работещи на терен с младите хора. Прочетете пълната статия на английски език тук:

https://www.compass-eu.org/accompanying-young-people-in-times-of-pandemic-our-socio-educational-workers-on-the-front-line/