Моля, посетете https://compassplatform.eu, за да използвате нашата COMPASS платформа.

Платформата адресира активирането на NEETs чрез прилагане на теорията на геймифицираното учене и чрез разработване на онлайн мотивационно съдържание.