Следете страницата ни във Facebook за новини относно проекта.

IO1

IO2: Компетентностно базирана програма за обучение на младежки работници