Η ομάδα του “COMPASS” είναι περισσότερο από ευτυχής να μοιραστεί μαζί σας ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη φάση του έργου, με στόχο τη δημιουργία μιας συγκριτικής ανάλυσης της κατάστασης της εργασίας για τους νέους στις χώρες εταίρους (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία).